Brofästet - Skåne kooperativet i samtiden

Välkommen till Brofästet, ett socialt arbetskooperativ med boende i syfte att stötta människor i social rehabilitering, arbetsträning och till anställning. Vi tar emot personer från 18 år och uppåt.

Brofästet erbjuder boende, social rehabilitering, sysselsättning och fritidssysselsättning i Malmö.

I vacker, drogfri miljö erbjuder Brofästet en väg till självständighet och aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar individanpassat med fokus på den enskildes styrkor och förutsättningar inom olika livsområden så som arbeta och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk- och fysisk hälsa, familj och umgänge samt rättsliga problem. Brofästet erbjuder boende, social rehabilitering, sysselsättning och fritidssysselsättning.

Tillsammans utvecklar vi ständigt verksamheten utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Syftet med det sociala arbetskooperativet är att skapa en meningsfull sysselsättning, känsla av sammanhang, möjlighet till delaktighet och ökat psykiskt välmående. Möjligheten till sysselsättning sker genom ett varierat utbud av arbetsplatser.

Brofästet skånekooperativet är ett modernt sätt att bedriva social rehabilitering och arbetsträning med målsättning tillsvidareanställning. Deltagarna bor i egna lägenheter, vackert belägna i ett attraktivt område i Malmö. Den sociala gemenskapen försäkras genom aktiviteter, måltider och arrangemang där medlemmarna får möjlighet att upptäcka vad samhället har att erbjuda. Den individanpassade utformningen i samklang med social gemenskap ser vi som en förutsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kooperativet arbetar kontinuerligt med ökat brukarinflytande och känsla av egenmakt.

Brofästet - skånekooperativet är bemannat med rehabiliteringspersonal dygnet runt.

För information kontakta oss gärna:

www.brofastet.nu


Tel: 0733 68 76 87


Tel: 0793 40 80 33

· Våra vackra omgivningar och boenden ·

gallery/ungdomsvard-oppenvard-malmo-annestad-3
gallery/ungdomsvard-oppenvard-malmo-annestad-5
gallery/1619527999_annestad-9
gallery/1619528004_annestad-8
gallery/1619528010_annestad-7
gallery/1619528019_annestad-6