Samarbetspartners

Västerbo Social Omsorg AB bedriver enligt IVO tillstånd samt ramavtal HVB-boenden och Stödlägenheter på Gamla Väster i Malmö. MNM är stolta över att få samarbeta med Västerbo och komplettera verksamheten med kvalitativa öppenvårdsinsatser.