Privatpersoner och företag

Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi och samtal, men även få stöd i form av par- och familjesamtal. Som privatperson kan du själv anmäla ditt intresse att komma till oss. För företag och organisationer erbjuder vi teambildande föreläsningar, ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, konsultationer samt krishantering.

Kontakt:
Tel: 0760 20 93 28
E-post:

Annina Hohenthal har sedan 2001 arbetat som legitimerad psykolog och är även utbildad mindfulness och yogainstruktör. Annina kombinerar en lång erfarenhet av individ- och parterpi med att vara verksamhetschef för Västerbo Social Omsorg samt My Next Move och handleder i ledarskap och utveckling. Under flertalet år var Annina verksam som lärare vid Socialhögskolan i Malmö.

Psykoterapeutiska behandlingar:

EMDR - Vid upplevelser av trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp och olyckshändelser. EMDR använts också för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Stressproblematik (sömnproblem, utmattning, etc)

Oro- och ångestproblematik (social ångest, fobier, panikångest, etc)

Nedstämdhet/depression

Livs- eller utvecklingskris

Relationssvårigheter

Lena Ottosson tog sin socionomexamen 2003 och har därefter vidareutbildat sig till KBT-terapeut. Lena har lång erfarenhet av att arbeta med personer med beroendeproblematik, smärta, nedstämdhet/ depression samt ångestproblematik.

Terapeutiska behandlingar:

Missbruk/ beroende

Anhörigbehandling

Specifik fobi/ social fobi

Nedstämdhet/ depression

Självskadebeteende

Mikael Jönsson är sedan 2003 färdigutbildad präst och själavårdare. Mikael har erfarenhet av att driva egna företag och att leda församlingar där många viljor behöver samsas. Genom sitt yrke har Mikael skapat en plattform som omtyckt föreläsare inom personlig utveckling och i arbete med grupper. Mikael är en inspiratören med oändligt många timmar av samtal, föreläsningar, stand-up och mångårig erfarenheter av att leda och vara medarbetare i stora organisationer.

Terapeutiska behandlingar:

Par- familjeterapi vid relationssvårigheter

Missbruk/ beroende

Anhörigbehandling

Individuella samtal ur ett existentiellt perspektiv

Coaching