TEAM MNM

Ungdomsvård & Öppenvård i Malmö - Annina Hohenthal - Jag har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Genuina möten med andra människor ger mig mening i mitt arbete. Sedan jag utexaminerades år 2001 har jag drivit ungdomsverksamhet, HVB och stödboende, undervisat på Socialhögskolan i Lund samt haft egen terapiverksamhet med Hälsovalet i Region Skåne. Min devis är att vi alla sitter i samma båt och brottas med liknande svårigheter i livet. De svårigheter och prövningar vi möter i livet stärker oss och ger oss riktning. Vi lär oss att släppa taget och att ha tillit till processen som för oss framåt till nya spännande mål!

Annina Hohenthal

Verksamhetschef MNM
Leg. psykolog
Jag har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Genuina möten med andra människor ger mig mening i mitt arbete. Sedan jag utexaminerades år 2001 har jag drivit ungdomsverksamhet, HVB och stödboende, undervisat på Socialhögskolan i Lund samt haft egen terapiverksamhet med Hälsovalet i Region Skåne. Min devis är att vi alla sitter i samma båt och brottas med liknande svårigheter i livet. De svårigheter och prövningar vi möter i livet stärker oss och ger oss riktning. Vi lär oss att släppa taget och att ha tillit till processen som för oss framåt till nya spännande mål!
Ungdomsvård & Öppenvård i Malmö - Lena Ottosson - Sedan jag tog min socionomexamen år 2003 har jag arbetat med människor i alla livets skeenden och har en gedigen erfarenhet av att möta unga och vuxna utifrån var de befinner sig. Under flertalet år har jag arbetat utomlands, Nya Zeeland, Nederländerna och Spanien. Jag har ett socialt patos som motiverar mig att driva på i verksamhet där människor kan få växa och hitta sin egen plats i olika sammanhang. Jag ser fram emot att möta dig och att vi, Team MNM, får möjlighet att stötta dig och ditt nätverk utifrån din situation.

Lena Ottosson

Placeringssamordnare och föreståndare
Socionom och KBT-terapeut
Sedan jag tog min socionomexamen år 2003 har jag arbetat med människor i alla livets skeenden och har en gedigen erfarenhet av att möta unga och vuxna utifrån var de befinner sig. Under flertalet år har jag arbetat utomlands, Nya Zeeland, Nederländerna och Spanien. Jag har ett socialt patos som motiverar mig att driva på i verksamhet där människor kan få växa och hitta sin egen plats i olika sammanhang. Jag ser fram emot att möta dig och att vi, Team MNM, får möjlighet att stötta dig och ditt nätverk utifrån din situation.
Ungdomsvård & Öppenvård i Malmö - Mikael Jönsson - Jag är en person med lång erfarenhet av att arbeta med människor i, men framförallt utanför kyrkliga sammanhang. Som etisk rådgivare har jag varit verksam inom beroendevården med fokus på unga vuxna och ”kriminalitet som livsstil”. Jag föreläser kring frågor som ledarskap, styrkebaserad psykologi och beroendepersonlighet. Jag har under min verksamma tid som präst arbetat på Mallorca, i Nederländerna samt det spanska fastlandet. Förutom mitt stora intresse i hur vi fungerar som människor är jag en äventyrare med mer än 900 fallskärmshopp innanför västen. Jag tycker verkligen om utmaningar och vad är mer utmanande än att få vara en pusselbit i en annan människas liv?

Mikael Jönsson

Anhörigansvarig
Präst, etisk rådgivare, alkohol- och drogterapeut, föreläsare
Jag är en person med lång erfarenhet av att arbeta med människor i, men framförallt utanför kyrkliga sammanhang. Som etisk rådgivare och alkohol- och drogterapeut har jag varit verksam inom beroendevården med fokus på missbruk. Jag föreläser kring frågor som ledarskap, styrkebaserad psykologi och beroendepersonlighet. Jag har under min verksamma tid som präst arbetat på Mallorca, i Nederländerna samt det spanska fastlandet. Förutom mitt stora intresse i hur vi fungerar som människor är jag en äventyrare med mer än 900 fallskärmshopp innanför västen. Jag tycker verkligen om utmaningar och vad är mer utmanande än att få vara en pusselbit i en annan människas liv?
Ungdomsvård & Öppenvård i Malmö - Mikael Jönsson - Jag är

Amalia Bengtsson

Coachansvarig
Beteendevetare
Mitt arbete är en viktig del i mitt liv och jag har arbetat med ungdomar och unga vuxna inom behandling sedan 2013. Det är ett arbete som jag upplever som utvecklande och spännande - den ena dagen är aldrig lik den andra!
Essensen i ett professionellt behandlingsarbete är att skapa relation och allians med ungdomen/klienten och det är främst det som ger mening i mitt arbete. En bärande relation där tillit och trygghet skapas leder oftast till en positiv förändring för den unga och leder förändringsarbetet framåt.
Förutom mitt arbete tränar jag styrketräning, promenerar med min lilla hund samt umgås med goda vänner över en god middag eller går på konserter. Familjen är också viktig och jag är tacksam över min stora familj i södra Sverige.

Kontaktuppgifter

Lena Ottosson

Placeringssamordnare och föreståndare

Annina Hohenthal

Verksamhetschef MNM

Mikael Jönsson

Anhörigansvarig

Amalia Bengtsson

Coachansvarig och behandlingspedagog

· Samarbetspartners ·

Västerbo Social Omsorg AB bedriver enligt IVO tillstånd samt ramavtal HVB-boenden och Stödlägenheter på Gamla Väster i Malmö. MNM är stolta över att få samarbeta med Västerbo och komplettera verksamheten med kvalitativa öppenvårdsinsatser.

Västerbo Social Omsorg
Svensk Vård
Ramavtal
Tillstånd IVO
Socialstyrelsen
IVO