Behandlingshem missbruk i Skåne

Välkommen till My Next Move Öppenvård

My Next Move öppenvård är beläget i centrala Malmö och erbjuder ett professionellt team bestående av psykolog, kbt-terapeut, socionom, präst samt alkohol- och drogterapeut. Vi arbetar med två inriktningar;

  1. Intensiv öppenvårdsbehandling för vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. 
  2. Ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, hemmasittare samt annan psykisk ohälsa. Vi erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk samt kan bistå med neuropsykiatriska utredningar. 

Vi tar även emot privatpersoner som behöver hjälp vid beroendeproblematik. Är du i behov av ett tryggt boende under behandlingstiden? My Next Move bistår även med lösning för din boendesituation. 

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och placering: info@mynextmove.se

Missbruksvård i Skåne, Malmö för vuxna (även privatpersoner)

Välkommen till My Next Move i Malmö - öppenvårdsbehandling vid missbruk i Skåne - med inriktning på missbruksbehandling för vuxna. Här arbetar vi tillsammans med dig för att du ska få möjlighet att uppleva ny livskvalitet och ökat välmående. Under behandlingstiden finns möjlighet till boende i lägenhet och vården sker i centrala Malmö. Vi tar även emot privatpersoner som är i behov av hjälp med sitt missbruk.

För att du ska kunna fortsätta vara förankrad på din arbetsplats och i din vardag bedriver vi vård där du under 5 veckors tid genomgår ett program på schemalagd halvtid och om så önskas, har möjlighet att fortsätta med ditt arbete till viss del.

Behandlingsprocessen är avhängig ditt engagemang och villighet att arbeta med ditt missbruk och din nykterhet. Att vara nykter innebär mer än att inte dricka eller ta droger, det innebär en livsförändrande resa i dåtid, nutid och framtid.

Du kommer under resans gång få möjlighet att delta i föreläsningar, individuella terapisessioner, arbeta med fysiskt och psykiskt välmående och få stöd i att finna de verktyg till förändring som passar just dig. Vi arbetar med behandling vid riskbruk, missbruk och beroende. Dessa tre olika nivåer beskriver svårighetsgraden vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion och det är av yttersta vikt att vi tillsammans startar din behandlingsresa där just du befinner dig.

Vi ser din behandling som en utbildning, en strukturell och metodisk process som berör kärnan i beroendeproblematiken. Behandling handlar om att förändras, vi kommer att finnas med på vägen för att stötta, inspirera och utmana dig att ge dig själv en möjlighet till en positiv framtid.

Du möter ett team av professionella behandlare som har arbetat länge inom området missbruk. Teamet består av psykologer, socionom/ kbt-terapeut, alkohol- och drogterapeut/ präst samt beteendevetare. Vi arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder så som kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal, Community Reinforcement Approach, Existentiell terapi, Mindfulness och även traumaterapi EMDR.

Hos My Next Move har du tillgång till personal dygnet runt och vi erbjuder fina boenden belägna i det trevliga området Bunkeflostrand. Du får möjlighet att bryta den invanda hemmiljön under behandlingstiden för att helt fokusera på de förändringar som är nödvändiga.

Efter den mer intensiva missbruksbehandlingen fortsätter du i eftervård under 6 månader. Du träffar personal och grupp under kvällstid vid ett tillfälle per vecka.

Varmt välkommen till My Next Move, behandlingshem mot missbruk i Malmö!