Behandlingshem missbruk i Skåne

Välkommen till My Next Move Öppenvård

My Next Move, MNM, beläget i Malmö, erbjuder ett professionellt team bestående av psykolog, kbt-terapeut, socionom, präst och beteendevetare. Vi arbetar med med två inriktningar;

  1. Intensiv öppenvårdsbehandling för de vuxna personer, med alkoholmissbruk och/eller psykisk ohälsa, som önskar fortsätta vara aktiva i ett arbetsliv under behandlingstiden.
  2. Ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, hemmasittare samt annan psykisk ohälsa. Vi erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk samt kan bistå med neuropsykiatriska utredningar. 

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och placering: info@mynextmove.se