Öppenvård i Malmö - My Next Move - Start 1
Öppenvård i Malmö - My Next Move - Start 2
Öppenvård i Malmö - My Next Move - Start 3

Öppenvård för ungdomar i Malmö

Välkommen till My Next Move, en del av Västerbo Social Omsorg

Västerbo Social Omsorg expanderar sin verksamhet och öppnar upp Öppenvården My Next Move (MNM) som ytterligare en länk i Västerbos vårdkedja. MNM vänder sig till ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, hemmasittare samt annan psykisk ohälsa. Vi erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk samt kan bistå med neuropsykiatriska utredningar. 

I behandling arbetar vi med kartläggning och insatser som matchas efter ungdomens behov. Vi har både manualbaserade program, utökade program med aktiviteter och träning samt kvalificerade kontaktpersoner som arbetar aktivt med ungdomen på hemmaplan. De metoder som vi på MNM utgår ifrån har KBT som bas och MI- andan som ledstjärna.

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och placering: 
Placeringssamordnare 0760 20 93 28, Verksamhetschef MNM 0733 68 76 87