Metodöversikt Öppenvård Vuxen

Nedan presenteras de metoder och verktyg som Team MNM arbetar med i behandling.

Vi erbjuder öppenvård i Malmö - Läs mer om vår metodöversikt för vuxna

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

- grundstenen i MNM´s behandlingsmetoder.

Med KBT som bas arbetar vi framför allt med fokus på nuet och framtiden. Att individen har insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i livet behöver vi arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden vi upplever i nutid. Vi tittar på vad som vidmakthåller de upplevda problemen och finner tillsammans alternativ till beteenden och tankar som hjälper personen att kunna skapa sig en mer fungerande vardag.

Motiverande samtal-MI

Hos MNM arbetar vi med en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som utgår ifrån MI-andan, samarbete, acceptans, medkänsla och att framkalla förändring.

Community Reinforcement Approach - CRA

CRA är en missbruksbehandling som riktar sig till vuxna och är en manualbaserade behandling, baserad på kognitiv-beteendeterapi och motiverande samtal. CRA rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer som ett verksamt verktyg i behandling gällande vuxna i olika stadier, från riskbruk till beroende.

Community Reinforcement Approach Family Therapy - CRAFT

Kunskapsbaserad familjeterapi för anhöriga till personer med missbruksproblem. Genomförs i grupp.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR

EMDR är en psykoterapiform som används för att bearbeta svåra trauman och PTSD.
Metoden har även visat sig effektiv för att hjälpa personer att hantera svår ångest, svår sorg, beroende, reaktioner på fysiska sjukdomar och flertalet andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Existentiell Terapi –

Inom den existentiella terapin arbetar vi med de frågor som är grundläggande för det mänskliga varandet. Vi tittar på den fria viljan, vårt ansvar och vår strävan efter livets mening. När vardagen förändras genom social distansering och yttre hot finns risken att ett tillstånd av meningslöshet får fäste i det mänskliga psyket. Inom den existentiella terapin arbetar vi med de grundläggande frågorna kring att vara människa i vår tid.

Mindfullness / Medveten Närvaro / Medicinsk yoga

För att kunna göra klokare val, stå emot negativ påverkan och leva i nuet använder vi övningar i Mindfulness. Deltagaren får möjlighet att träna på att vara medveten här och nu samt att inte döma sina tankar, känslor och upplevelser. Mindfulness berör vårt medvetande genom att vi får träna på att vara utan att göra.

Medicinsk yoga är en mjuk och meditativ yogaform som fokuserar på andning, avslappning och rörelse. Metoden har visat sig effektiv för personer med stressrelaterade symtom och/eller är behov av förstärkt känsloreglering.

Läs mer om vår öppenvård för vuxna i Malmö