Arbetsgivare/personalansvar

Till dig som arbetsgivare

I spåren av den pandemi som sveper över världen har mycket förändrats. Många kontor och arbetsplatser står tomma och arbetstagarna får använda sina hem som bas när möten och verksamhet flyttas över till att bli nätbaserade. Till en början kunde vi se att för många innebar den nya normaliteten mer tid i vardagen och den psykiska ohälsan utlöst av stress uppgavs minska.

Men i kölvattnet av allt färre fysiska träffar och större möjligheter att gömma sig bakom datorns skärm börjar nu den ökande alkoholkonsumtionen göra sig påmind, de psykiska ohälsan ökar och konsekvenserna i arbetsliv och privatliv blir allt tydligare.

Ungdomsvård & öppenvård i Malmö för arbetsgivare

Covid 19, alkohol och psykisk ohälsa

Genom Covid 19 har tröskeln till ensamdrickandet sänkts och starttiden för det första glaset har tidigarelagts. Antal glas alkohol som konsumeras vid varje tillfälle blir fler och antal timmar en person är påverkad av alkohol utökas.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att avgränsa vad bristande arbetsinsats kan bero på. Frågor kring alkohol, riskbruk, missbruk och beroende är känsliga och ofta sätter vi inte ord på vår oro för vår kollega eller arbetstagare förrän riskbruket har övergått till ett tyngre missbruk.

Behandlingsteamet MNM har under lång tid arbetat individanpassat med beroendevård för personer med allt från begynnande riskbruk till personer med djupgående beroendeproblematik. Vi utgår ifrån den situation personen befinner sig i och har ett behandlingskoncept som underlättar för arbetsgivaren att stötta sin arbetstagare samtidigt som arbetstagaren inom en rimlig tid kan återvända till ett fungerande mående och stabil arbetsinsats. Utgångspunkten är att den som deltar i behandling även, under den 5 veckor långa behandlingen, ska kunna fortsätta arbeta deltid för att kunna upprätthålla den viktiga sociala förankringen. Deltagaren i behandling avsätter fem dagar i veckan, halvitd, hos behandlingsteamet. Därtill finns även möjlighet för deltagaren att använda sig av MNM´s lokaler centralt på Gamla Väster för att arbeta via nätet.

Tillsammans med arbetsgivare skrivs ett kontrakt gällande behandlingen och vad som förväntas uppfyllas av arbetstagaren. Detta gör att målsättning och ansvar blir tydligt för alla parter.

I behandlingen ingår provtagning av alkohol och narkotikaklassade substanser.

Behandling i kombination med arbete, 5 veckor

  • Individuell kartläggning,
  • Psykoterapi med psykolog och/eller KBT- terapeut
  • Föreläsningar
  • Fysisk aktivitet
  • Uppföljning med arbetsgivaren
  • Anhörigbehandling
  • Möjlighet att följa utvalda föreläsningar via länk
  • Jour via telefon under hela dygnet

Uppföljning

Efter den intensiva behandlingen finns det möjlighet att delta i individuell uppföljning för att ytterligare förstärka och vidmakthålla de positiva förändringarna. Under 6 månader deltar personen vid ett behandlingstillfälle i veckan.
Detta sker kvällstid kl.18.00-21.00.

- Mindre kostnad - hög kompetens

My Next Move

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö

Kontakt

Välkommen att kontakta behandlingsteamet MNM